Zorgverleners

Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan (situaties in) hun leven.
Het doel van het Centrum voor Levensvragen is dat ondersteuning bij zingeving en levensvragen bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen in de regio West-Brabant en Tholen. Naast begeleiding bieden wij ook scholing en advisering aan voor professionals en vrijwilligers in de zorg- en hulpverlening. Ook nemen wij deel aan multidisciplinair overleg in de eerste lijn. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Deskundigheidsbevordering

Op de digitale leerwerkplaats van PZNL kan de gratis online cursus Zingeving in de palliatieve zorg gevolgd worden. Dit is een laagdrempelige cursus over signaleren en praten met patiƫnten en hun naasten over zingeving.

Het Centrum voor Levensvragen biedt scholing op maat aan werkers in zorg en welzijn. Dat kan in de vorm van een moreel beraad, een themabijeenkomst, intervisie rond zingeving en levensvragen of een vraag uit de praktijk. Ook scholing in het signaleren van zin- en levensvragen hoort tot de mogelijkheden.

Wil je meer weten over het Centrum voor levensvragen of samenwerking met geestelijk verzorgers: een korte of uitgebreide presentatie behoort tot de mogelijkheden.

Voor werkers in zorg en welzijn in de eerste lijn/het sociale domein zijn geen kosten verbonden aan de scholingen.