Over het Centrum voor Levensvragen

Over het Centrum voor Levensvragen

Het Centrum voor Levensvragen regio West-Brabant en Tholen is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers die ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Als u te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid of ziekte kan dit diepgaande vragen of twijfels oproepen. Wij zijn een schakel tussen uw vragen en de begeleiders en organisaties die u hierbij kunnen helpen. Onze geestelijk verzorgers zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) of in opleiding om deze registratie te behalen. Iedereen kan passende geestelijke verzorging krijgen, welke levensovertuiging u ook heeft.

Ook voor zorgverleners 

Naast individuele begeleiding bieden wij ook ondersteuning aan professionals en vrijwilligers in de zorg- en hulpverlening. Zo organiseren wij scholingen en kunnen wij voorlichting geven over geestelijke verzorging. Daarnaast zijn er geestelijk verzorgers beschikbaar voor deelname aan multidisciplinair overleg. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Organisatie

Het Centrum voor Levensvragen is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen en wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet en bijdrage van haar netwerkleden. Het Centrum wordt gefinancierd door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).