Ontstaan

Aanleiding                                                                                                                                        

Begin 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie toegekend om geestelijke verzorging thuis te kunnen gaan bieden. Zodoende is er budget beschikbaar voor het aanleggen van de infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis en de daadwerkelijke begeleiding door geestelijk verzorgers.De subsidie mag ook besteed worden om multidisciplinair overleg te versterken en andere professionals en vrijwilligers te scholen op het domein van zingeving en levensvragen. De subsidie wordt toegekend aan de regionale netwerken palliatieve zorg.

De netwerken palliatieve zorg gaan aan de slag met het opzetten van een infrastructuur. Ieder netwerk kiest voor een structuur die het beste aansluit bij de omstandigheden en mogelijkheden in de eigen regio. Bij het netwerk Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen start op 1 mei 2019 een projectcoördinator om de opdracht van het ministerie vorm te geven.

Voorbereidingen

De projectcoördinator gaat in gesprek met allerlei potentieel betrokkenen over hoe geestelijke verzorging thuis in de regio het beste vorm gegeven kan worden. Geestelijk verzorgers, een breed scala zorgprofessionals, vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden, levensbeschouwelijke organisaties, individuele burgers, vertegenwoordigers van het sociaal domein etc., geven input over de verwachtingen, inzet, bereikbaarheid en inhoud als het gaat om geestelijke verzorging thuis. Een projectgroep ondersteunt de projectcoördinator ten aanzien van de genoemde aspecten en beetje bij beetje krijgt het plan verder vorm: De infrastructuur zal worden uitgewerkt in een Centrum voor Levensvragen West-Brabant-Tholen. Dit Centrum is niet uniek. In heel Nederland zijn er al diverse Centra voor Levensvragen en er komen er nog steeds bij. Kijk hier eens voor een overzicht van alle bestaande centra. Eind 2019 wordt de officiële startdatum van het Centrum voor Levensvragen West-Brabant-Tholen vastgesteld.

Al tijdens deze ontwikkelingen wordt er met grote regelmaat een beroep gedaan op geestelijk verzorgers. Dit betreft zowel  geestelijke verzorging in de vorm van  individuele ondersteuning bij mensen thuis, maar ook de deelname van geestelijk verzorgers in PaTZ- overleggen. In totaal zijn er in 2019 al 188 consulten uitgevoerd bij 85 hulpvragers.

Officiële start 6 februari 2020                                                                                                       

Tijdens het goedbezochte symposium op 6 februari 2020 maken ruim 80 bezoekers kennis met het Centrum voor Levensvragen en vooral wat het Centrum te bieden heeft. In diverse boeiende workshops verdiept deze kennismaking zich aan de hand van verschillende onderwerpen zoals: “Op zoek naar levensvragen”, “De kracht van rituelen”, “Zingeving in verschillende culturen” en “Innerlijke ruimte ontdekken”. Een verslag van het symposium is hier te lezen. Het Centrum is nu officieel van start gegaan. De telefoon is  bemand en de geestelijk verzorgers zijn beschikbaar om de in 2019 ingezette bezoeklijn voort te zetten. De inschrijvingen voor de scholingen komen binnen, plannen worden gemaakt voor nieuwe bijeenkomsten. En dan… Dan is er corona en staat alles even stil. Maar met het versoepelen van de maatregelen, wordt ook de draad binnen het Centrum voor Levensvragen West-Brabant en Tholen weer verder opgepakt. We kunnen weer mensen begeleiden en de scholingen worden opnieuw ingepland.

Blik op de toekomst                                                                                                                             

Het Centrum voor Levensvragen West-Brabant-Tholen ontwikkelt zich gestaag verder.  We hebben onlangs bericht ontvangen dat ook in 2021 het ministerie van VWS subsidie beschikbaar stelt voor geestelijke verzorging thuis en het ingeslagen pad kan worden voortgezet en wellicht worden verbreed. Zo denken we na over samenwerking met vrijwilligers en willen we ons scholingsaanbod uitbreiden. Maar bovenal willen we er zijn voor diegene die hulp zo hard nodig hebben.

Via de website en onze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen. Heeft u ideeën of wilt u meedenken? Neem dan contact met ons op.