Begeleiding

Geestelijke begeleiding thuis

Als u te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid of ziekte kan dit diepgaande vragen of twijfels oproepen. Vragen en twijfels die om aandacht en ruimte vragen. Soms is steun en begeleiding welkom. Het is mogelijk om een beroep te doen op een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen in de regio West-Brabant en Tholen. 

De geestelijk verzorger gaat met u in gesprek over uw specifieke situatie en uw levensvragen en gaat samen met u op zoek naar betekenis en zingeving. De geestelijk verzorger helpt bij het vinden van houvast en biedt een geoefend luisterend oor. Deze begeleiding kan ook aan naasten worden geboden. Iedereen kan passende geestelijke verzorging krijgen, hoe u ook in het leven staat. Voor mensen van 50 jaar en ouder, mensen in de palliatieve fase en hun naasten zijn daar geen kosten aan verbonden.

Wanneer kan geestelijke verzorging behulpzaam zijn?

Een geestelijk verzorger kan van betekenis zijn wanneer u behoefte heeft aan:

  • Steun bij eenzaamheid, ziekte, rouw en verlies
  • Het overzien van een moeilijke (morele) beslissing, bijvoorbeeld rondom het levenseinde
  • Het vertellen van uw levensverhaal en/of over ingrijpende gebeurtenissen
  • Het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop
  • Het vrijuit spreken over een moeilijk thema 

Meer informatie over geestelijke verzorging vindt u op de volgende website (opent in een nieuw tabblad).

Voor wie?

Professionele geestelijke verzorging aan huis is momenteel zonder kosten beschikbaar voor mensen van 50 jaar en ouder, voor mensen in de palliatieve fase van hun leven en voor hun naasten/mantelzorgers. Er is geen indicatie of doorverwijzing vereist. 

Voor kinderen in de palliatieve fase en hun ouders is hulp beschikbaar via het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest. Een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger kan als ouders / zorgintensieve kinderen / andere gezinsleden ondersteunen bij allerlei vragen over het leven, ziek zijn en de dood.

Het Centrum voor Levensvragen in de regio West-Brabant en Tholen is er voor inwoners van de gemeenten Tholen, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht,  Roosendaal, Halderberge en Rucphen.