Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2020

Welke ondersteuning biedt een geestelijk verzorger?

“Wat doen geestelijk verzorgers eigenlijk?” is een vraag die wij regelmatig krijgen. Hier zijn veel verschillende antwoorden op te geven. “Ondersteuning bij zingeving” of “In gesprek over levensvragen” wordt vaak genoemd. Toch blijven zingeving en levensvragen wat abstracte begrippen.

Om meer beeld te krijgen bij wat te geestelijk verzorger doet, delen wij graag onze cijfers van 2020 met u. Zodat u kunt zien welke mensen met welke hulpvraag wij hebben kunnen begeleiden.

Wilt u meer weten over de begeleiding die wij bieden, kijk dan op onze website of neem dan contact met ons op.

Cijfers 2020
Professionele geestelijke verzorging aan huis is kosteloos beschikbaar voor alle mensen van 50 jaar en ouder, voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hun naasten/mantelzorgers. In 2020 hebben wij 120 cliënten ondersteuning mogen bieden. Van deze cliënten was bijna 60% 50+, de overige cliënten waren ongeneeslijk ziek of naasten van deze patiënten. In totaal hebben er 368 consulten plaatsgevonden, gemiddeld 3,25 consult per cliënt. Consulten vonden vooral thuis plaats, maar zeker tijdens de eerste coronagolf ook telefonisch.


Hulpvraag
Met welke ondersteuningsvraag kloppen mensen bij ons aan? Dat is zeer divers. Wij categoriseren de hulpvraag op thema. In het schema hiernaast is te zien welke thema’s dit zijn. Vaak spelen er meerdere thema’s, gemiddeld 2,5 per cliënt. De diversiteit in thema’s geeft aan dat een geestelijk verzorger op veel vlakken ondersteuning kan bieden.

Verwijzers
In 2019 hebben we 86 cliënten mogen ondersteunen, het is dus mooi om te zien dat in 2020 steeds meer mensen ons weten te vinden. Vaak gebeurt dit via andere hulpverleners. Wie heeft er vorig jaar naar ons doorverwezen? Een opsomming: (wijk)verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, huisartsen, zorgcoördinatoren, het ziekenhuis, de gemeente of een sociaal wijkteam, casemanagers dementie, specialisten ouderengeneeskunde en paramedische zorgverleners. In totaal kwamen 14 van de 120 cliënten op eigen initiatief of via naaste vrienden/familie bij ons terecht.

Volledige jaarverslag
Heeft u interesse in ons volledige jaarverslag met alle cijfers? Neem dan contact met ons op.